• Muhammed Yerdelen 0541 746 4205
  • tadiatcim@gmail.com

Tadilat da İş Güvenligi

Tadilat

Tadilat da İş Güvenligi

İNŞAATLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İnşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği planlama aşamasında başlamalı ve sağlık ve güvenlik koordinatörü atanmalı iş güvenliği ve iş sağlığı sorumluları ile beraber sağlık güvenlik planı oluşturulmalıdır.

İnşaat ve yapı işlerinde planlama yapılması işin teknik açıdan projelendirilmesi, yönetimi, yürütümü ve planlanması aşamalarında pozisyonların görev ve yetkilerin belirlenmesi ve paylaştırılması gereklidir.

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ne yapar;

Teorik ve pratik olarak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi inşaat ve yapı işlerinde bireysel sözleşme veya ortak sağlık ve güvenlik birimi osgb ile dışa görevlendirme ile işveren veya işveren vekili ile yapılan ön durum değerlendirmesine göre tarih ve zaman saat/ay mutabakatı yapılır. Belirtilen zaman ve saatlerde yapı işinin yapıldığı şantiye sahasında olunur.

İş güvenliği uzmanı (igu) ve işyeri hekimi (iyh) saha denetimi ve gözetimi için önceden hazırladığı inşaat işlerinde cheklist ile veya bir not defteri ile şantiyede gözlemlerini ve denetimlerini not eder.

İş güvenliği uzmanı İGU ve İYH şantiyede ;

1) Giriş-çıkışların kontrollü olup olmadığına,
2) Şantiye sahasının konum ve konuşlanmasına,
3) Şantiyedeki bina ve eklentilerin tertip ve düzenine,
4) Şantiyede çalışanların yattığı , yemek yediği , WC , duş ve lavaboların düzen ve hijyenine bakılmalıdır.
5) Şantiyede iş güvenliği uzmanı kendisine refakat edecek idari ofis personelinden yetkili bir kişi ile işveren veya işveren vekili ile görüşerek saha denetim ve gözetimlerine iş akış planı dahlinde yapı işinin herhangi bir aşamasında olabilir planlayarak yapılır.
6) İş güvenliği uzmanı İGU yıllık çalışma planını ve yıllık eğitim planını işveren veya işveren vekilinin onayına sunar.
7) İşyeri hekimi yıllık çalışma planın ve yıllık eğitim planını işveren veya işveren vekilinin onayına sunar.
8) Önce plan yapılır plan doğrultusun iş akışına göre ( isg ) iş sağlığı ve güvenliği denetimleri ve sağlık gözetimi yapılır.

Yapı işlerinde, inşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliği için takip edilmesi gereken evraklar vardır.

1) Makine envanteri,
2) Alet – edevat envanteri,
3) Malzeme envanteri ve malzeme güvenlik bilgi formları (MGBF),
4) Bakım kayıtları,
5) Periyodik kontrol raporları ve formları,
6) Sağlık gözetim ve denetim raporları,
7) Çalışanların sağlık tetkik , tahlil ve aşı kayıtları
8) Risk analizi ve değerlendirme raporu
9) Acil durum eylem planı
10) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitim tutanakları, formları ve sertifikaları
11) Çalışanların mesleki eğitim sertifikası
12) Çalışanların usta-kalfalık mesleki yeterlilik sertifikaları
13) Çalışanlara verilecek ( tool – box talk ) işbaşı konuşmaları eğitim formları
14) Kişisel koruyucu donanım ( KKD ) zimmet tutanak ve formları
15) Talimatlar
16) Çalışma izin kayıtları ve formları
17) İş akış planı
18) Saha denetim ve gözetim raporlamaları

admin

Mesajınızı bırakın